Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 15. apríl 2024

Pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 25. 04. 2024 o 14.30 hod. v učebni podľa pozvánky na EduPage.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

SZŠ Humenné ponúka možnosti štúdia v externom večernom štúdiu v školskom roku 2024/2025 v odboroch:

  • 5361 N praktická sestra – 2-ročné štúdium pre absolventov maturitnej skúšky (potrebná maturitná skúška na akejkoľvek strednej škole),
  • 5371 H sanitár – 1-ročné štúdium pre absolventov bez maturitnej skúšky (potrebný minimálne výučný list).
štvrtok, 07 december 2023 10:54

Národný projekt POP III

Napísal(a)

mprvsreuefrr

Stredná zdravotnícka škola, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní“.

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Dôležitosť primárnej prevencie v boji proti ochoreniam si uvedomujeme čoraz viac. Možnosti, metódy a prostriedky prevencie sú obsahom odbornej zložky vzdelávania. Popritom vyvíjame aj iné aktivity, ktoré poukazujú na význam prevencie v rámci ochrany, podpory a udržania zdravia.

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Súčasťou vzdelávacieho procesu sú odborné exkurzie, na ktorých sa študenti zúčastňujú počas svojho štúdia. Jednou z nich bola exkurzia v Bardejovských Kúpeľoch,

Počas týždňa od 18. do 24. marca 2024 sa na Slovensku konali rôzne aktivity na zlepšenie finančnej gramotnosti detí, mládeže i dospelých.

Strana 1 z 107

Najčítanejšie články

  • 1
  • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

po logo

ISIC

Zmudri do skol banner

np pop ii farebne

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill