Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 20. september 2021

Filtrované položky podľa dátumu: august 2021

Oznamujeme žiakom externej formy štúdia v študijnom odbore praktická sestra, že vyučovanie v školskom roku 2021/2022 začne v triede PS I. C dňa 09. septembra 2021 o 7,45 hod. a v triede PS II. C dňa 07. septembra 2021 o 7,45 hod. v budove školy poučením k praktickému vyučovaniu (OŠS). V obidvoch ročníkoch je potrebné doniesť na OŠS zošit formátu A5 hrubšiu väzbu, lepidlo, písacie potreby. Vyučovanie v obidvoch triedach pokračuje podľa platného rozvrhu, ktorý bude dostupný od 03.09.2021na webovom sídle školy.

Zverejnené v Oznamy
utorok, 31 august 2021 19:53

Spojený lôžkový fond

Prvý týždeň stáže je za nami a ja Vám predstavím svoje pracovisko, na ktorom mám možnosť v Nemocnici Třebíč pracovať. Vybrala som si oddelenie so zvláštnym názvom Spojený lôžkový fond, keďže takéto oddelenie v Nemocnici A. Leňa, a.s. v Humennom nemáme.

Zverejnené v Aktivity školy
pondelok, 30 august 2021 23:16

Nikdy nevieš, čo ťa čaká na Emergency

Prešiel týždeň našej stáže a ja som sa Vám rozhodla predstaviť svoje oddelenie. Moju trojtýždňovú stáž absolvujem na Emergency – urgentnom príjme. Toto oddelenie je od októbra 2012 súčasťou Pavilónu akútnej medicíny v Karlovarskej krajskej nemocnici.

Zverejnené v Aktivity školy
nedeľa, 29 august 2021 23:24

„Za větrník na větrník“

To je názov akcie, ktorou chce mesto Třebíč v spolupráci s miestnymi cukrárňami a kaviarňami zviditeľniť novú, zrekonštruovanú pamiatku Veterný mlyn na Kanciborku.

Zverejnené v Aktivity školy
nedeľa, 29 august 2021 23:17

Stovežatá Praha a Becherplatz

S príchodom prvého víkendu sme sa rozhodli navštíviť čarovnú Prahu. Ako prvé sme mali možnosť prejsť cez Prašnú bránu, ktorá bola vybudovaná ako súčasť staromestského opevnenia.

Zverejnené v Aktivity školy

Je to motto Nemocnice Třebíč, ktorá je príspevkovou organizáciou. Zriaďovateľom nemocnice je Kraj Vysočina. V nemocnici sa poskytuje ambulantná, lôžková a špecializovaná diagnostická a liečebná starostlivosť.

Zverejnené v Aktivity školy

Celú svoju trojtýždňovú odbornú stáž v Karlových Varoch v programe Erasmus+ absolvujem na Interno- neurologickej JIS. Je to jedno z viacerých špecializovaných oddelení Karlovarskej krajskej nemocnice.

Zverejnené v Aktivity školy
štvrtok, 26 august 2021 15:25

Podezření... MFF Karlove Vary

Prvý týždeň našej odbornej stáže okrem zoznamovania sa s našimi pracoviskami sa v Karlových Varoch odohráva aj najväčší Medzinárodný filmový festival – MFF KV. Slávnostné otvorenie 55. ročníka MFF Karlove Vary sa konalo za prítomnosti hviezd českej kultúrnej scény.

Zverejnené v Aktivity školy
štvrtok, 26 august 2021 15:17

Košer jedlá, košer život...

Židovská štvrť v Třebíči bola spoločne so židovským cintorínom zapísaná na zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v roku 2003. Unikátnym súborom 123 zachovalých domov, dve synagógy, budova radnice, rabínov dom, sirotinec, nemocnica a dve školy.

Zverejnené v Aktivity školy

Dňa 22. augusta 2021 sme sa my, o pár dní žiačky vysnívaného štvrtého – maturitného ročníka vydali na cestu za zážitkami do Karlových Varov, kde budeme  tri týždne zbierať  vedomosti, praktické zručnosti a nové skúsenosti v Karlovarskej krajskej nemocnice a.s. Karlovy Vary.

Zverejnené v Aktivity školy
Strana 1 z 3

Najčítanejšie články

  • 1
  • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

LogoESF

Škola priateľská k deťom

ISIC

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.